Vill du stärka och utveckla beteenden som förbättrar din förmåga att:

  • Leda och fatta bättre beslut
  • Öka din produktivitet
  • Förbättra din förmåga att hantera stress
  • Vara rädd om dig själv
  • Stärka meningsfullheten
  • Förbättra dina prestationer

Genom att delta i våra program kommer du att få kunskap om hur och varför du fungerar som du gör. Du kommer att få insikter om vem du vill vara och vad du står för och hur du ska agera för att leva i linje med det. När saker kör ihop sig och du upplever svårigheter, kommer du att få med dig strategier och verktyg för hur du ska ta dig framåt på mest effektiva sätt.

>>Så här går det till

Vill du veta mer?

Kontakta Ulf Alexandersson, VD Sprint Kompassion, på 070 – 260 50 00 eller ulf.alexandersson@sprint.se.