Dan Martin

Professor i Organisationspsykologi. Verksam vid California State University (CSUEB) och CCARE Stanford University. Dan är ägare till Arete Science som utvecklar våra koncept. Dan är också ledamot i Sprint Kompassions styrelse.