Vill du stärka ledningsgruppens sammanhållning och produktivitet, då har du hamnat rätt. Vårt råd är att, även om alla medarbetare i en organisation vinner mycket på att genomföra våra program, CST och HIP, så börja med ledningsgruppen.

Resultaten hos de som genomfört våra program är tydliga. Det leder till:

Förbättrat ledarskap

Högre stresstolerans

Bättre säljpotential

Ökad serviceorientering

Med mera…

 

Varför våra program passar för ledningsgrupper och hela organisationer:

  • Driver beteenden som leder till ökad produktivitet.
  • Lär deltagarna att ta ansvar för sitt eget och andras välbefinnande
  • Kan genomföras när och var som helst
  • Helt digitaliserat och webbaserat – inga resor eller övernattningar är nödvändiga
  • Vetenskapligt underbyggt
  • Inga lärare eller föreläsare behövs
  • Mäter och dokumenterar hur kompetensen utvecklas

>>Så här går det till

Vill du veta mer?

Kontakta Ulf Alexandersson, VD Sprint Kompassion, på 070 – 260 50 00 eller ulf.alexandersson@sprint.se.

eller

GÖR EN FÖRFRÅGAN