HIP står för Heroic Imagination Project. Programmet är skapat av Dr. Phil Zimbardo och bygger på hans omfattande forskning kring hur vi människor kan lära oss att stå upp för det som är viktigt och att aktivt försvara principer som är meningsfulla för oss. Helt enkelt att agera effektivt när det är som mest avgörande och betydelsefullt.

Att lära sig att bli en bättre vardagshjälte leder enligt forskningen till följande:

Bättre

 • ·        Ledarskap
 • ·        Produktivitet
Lägre

 • ·        Stressnivåer
 • ·        Blodtryck
Ökad

 • ·        Kvalitet i beslutsfattandet
 • ·        Meningsfullhet

 

HIP handlar om att utveckla förmågan att agera som en vardagshjälte i situationer där det behövs som mest. Under programmet får du lära dig ett antal saker. Bland annat:

 • Passiva åskådare effekten: Förvandla passivitet till heroiskt agerande.
 • Ersätt fastlåst tankesätt med tillväxtorienterat tankesätt.
 • Hur vår sociala konformism kan få en positiv påverkan.
 • Hantera fördomar effektivt.
 • Ökad förmåga att uppmärksamma situationer när grupptryck eller auktoritärt ledarskap uppstår.

HIP består av åtta moduler som du genomför tillsammans med en partner. Varje modul består av att du på egen hand läser en kort populärvetenskaplig text om det ämne som modulen behandlar. Därefter har du och din partner ett samtal och en diskussion utifrån ett antal frågor ni får via systemet.

Sammantaget kommer HIP att ge dig nya kunskaper och verktyg för att möta utmanande situationer som ställer krav på ditt agerande.

>>Så går det till…

 

Pris: 5 900 kronor exklusive moms per deltagare.

 

Vi rekommenderar HIP till dig som vill:

 • Öka sannolikheten att du agerar i linje med det som är viktigt för dig och din organisation.
 • Förvänta dig av själv att du agerar som en vardagshjälte snarare än en passiv åskådare.
 • Klara av att göra extraordinära handlingar när du eller andra behöver dem som mest.
 • Stärka och utveckla ett konsekvent och kraftfullt ledarskap.
 • Agera som den förebild du vill vara.