CST står för Compassion Skills Training. Forskarna vid Stanford University har visat att när vi blir bättre på att agera med Kompassion (klicka för definition) så leder det till följande:

 

Bättre

 • Ledarskap
 • Produktivitet
Lägre

 •  Stressnivåer
 • Blodtryck
Ökad

 • Kvalitet i beslutsfattandet
 • Meningsfullhet

 

CST handlar om att utveckla det beteendet. För att bli bättre på att agera med Kompassion, får du lära dig ett antal saker när du genomför programmet. Bland annat:

 • Lära dig att lyssna aktivt.
 • Förstå vad som, på riktigt, är viktigt för dig i ditt liv och din karriär.
 • Insikter om hur vår bedrägliga hjärna kan ställa till det för oss.
 • Säkerställa ett tillväxtorienterat tankesätt.
 • Få kunskap om hur du utövar kompassion till dig själv, till andra och hur du tar emot kompassion från andra.

CST består av åtta moduler som du genomför tillsammans med en partner. Varje modul består av att du på egen hand läser en kort populärvetenskaplig text om det ämne som modulen behandlar. Därefter har du och din partner ett samtal och en diskussion utifrån ett antal frågor ni får via systemet.

Sammantaget kommer CST att ge dig nya kunskaper och verktyg för att möta utmaningar på ett sätt som är mer produktivt och samtidigt ökar ditt välbefinnande.

 

>Så går det till…

 

Pris: 5 900 kronor exklusive moms per deltagare.

 

Vi rekommenderar CST till dig som vill:

 • Få ett nytt och bättre förhållningssätt för att hantera utmaningar och svårigheter.
 • Använda moderna verktyg för att lösa problem och hantera relationer mer effektivt.
 • Stärka och utveckla ditt ledarskap.
 • Använda vetenskapligt förankrade modeller för din och organisationens fortsatta utveckling.