Våra program består av ett antal moduler som du genomför tillsammans med en partner. Det enklaste sättet att beskriva hur det fungerar ser ut så här:

Steg 1

Registrera dig i systemet.

Tid: 5-30 minuter

Steg 2

Läs teoridelen på egen hand.

Tid: 15-20 minuter

Steg 3

Samtal/diskussion med din partner i programmet

Tid: 45-90 minuter

Steg 4

Avsluta modulen.

Tid: 5-15 minuter

 

Varför våra program?

 

Vetenskapligt underbyggt
Innehållet och strukturen i våra program är baserat på den forskning som bedrivs vid CCARE, Stanford University, sedan 2008. Författarna till våra program är experter inom sina områden. När du genomför våra program kan du känna dig trygg med att de vilar på vetenskaplig grund.

Kostnadseffektivt och flexibelt
Allt är digitalt och webbaserat, vilket innebär att du kan genomföra våra program oavsett tid och plats. Du minimerar frånvaron, slipper resa bort och betala för övernattningar. Du behöver inte ens några föreläsare eller utbildare. Enkelt och effektivt!

Vi mäter hur kompetensen utvecklas
Med vårt system kan du följa vad som händer med din egen kompetens under programmets gång. Eller hur den sammanlagda kompetensen i organisationen utvecklas. För första gången finns nu ett system som samtidigt som du lär dig nya beteenden som driver din produktivitet och ditt välbefinnande, får du det bekräftat.