Vad våra kunder säger

VAD VÅRA KUNDER SÄGER
Programmen har en bra struktur - läsa, reflektera och samtala!
Det här är sprängstoff för alla som på något sätt arbetar med bemötande
Programmen är ärliga - de lovar inga snabba lösningar, det ger istället metoder för en långsiktig process.
Det här är ett ledarutvecklingsprogram! Samtidigt har det inga begränsningar, alla skulle vinna på att genomföra det.

Vägen till kompassionerat och heroiskt ledarskap

Vägen till kompassionerat och heroiskt ledarskap

Baserat på de bevis som forskarna vid Stanford University funnit, har vi skapat program som utvecklar individens och organisationens ledarskap. Effekterna av att stärka kompassionen hos individen och organisationen är påtagliga. Det leder till:

  • Ökad produktivitet
  • Ökat välbefinnande
  • Bättre kvalitet i beslutsfattandet
  • Lägre stressnivåer.

Det finns många vinster att hämta om du förbättrar din förmåga att agera med kompassion.

Den pedagogiska strukturen och innehållet är skapat och författat av professorer och experter, verksamma vid Stanford University.